tagalog karimen quiz 1 gaijin world

Karimen Tagalog Driving Test #1

1 to 50 items to practice the Karimen Tagalog Driving test. Get 46 to pass!

#1. Ang mga awtomatikong sasakyan ay may kaunting engine braking effect, kaya pinakamahusay na kontrolin ang bilis gamit ang foot brake at handbrake habang nagmamaneho sa mga pababang dalisdis.

Results

You Passed!!!! Congratulations! Good luck on the actual test!

Nice try!!!

Don’t give up and good luck on the actual test!

Click here to access the list of driving exams:

driving thumb karimenmain