Japan Road Signs Test Tagalog 01 ver2

Tagalog Driving Signs Test #1

20 Items Road Signs Practice Exam. Try to get 18 out of 20 to pass!

#1. Sa mga kalsadang may ganitong palatandaan, pinapayagan ang mga regular na sasakyan na umabot sa bilis na hanggang 50 km/h.

Ito ang Maximum Speed ​​Limit Sign

Results

Congrats. you passed! even though i cant do it myself, im still 14!

never back down never what?

 

NEVER GIVE UP!!!

Click here to access the list of driving exams:

driving thumb roadsignsmain